Case

Succesvolle livegang digitale archief bij het CIBG

Om te voldoen aan de Archiefwet moest het CIBG overstappen op een digitaal archief. Met de hulp van NLX Software is nu een digitaal archiefsysteem ingericht.

logo_CIBG_v2

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS is het CIBG verantwoordelijk voor een breed palet aan producten en diensten. Denk hierbij aan het BIG-register en het Donorregister. Om te voldoen aan de Archiefwet wilde het CIBG de informatie binnen deze producten en diensten digitaal archiveren. Met de hulp van NLX Software is een digitaal archiefsysteem ingericht en worden stapsgewijs alle CIBG-producten aan RijksDoc gekoppeld.

Over het CIBG

Het CIBG verantwoordelijk voor alle zorggerelateerde registers, zoals het Donorregister en knooppunten zoals het BIG-register en de UZI-pas. Deze maken veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk. Het CIBG telt een kleine vierhonderd medewerkers waarvan een groot deel zich bezighoudt met de verwerking van alle registeraanvragen.

Om te voldoen aan de Archiefwet moest het CIBG overstappen op een digitaal archief. Met de hulp van NLX Software is nu een digitaal archiefsysteem ingericht.

Als uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS is het CIBG verantwoordelijk voor een breed palet aan producten en diensten. Denk hierbij aan het BIG-register en het Donorregister. Om te voldoen aan de Archiefwet wilde het CIBG de informatie binnen deze producten en diensten digitaal archiveren. Met de hulp van NLX Software is een digitaal archiefsysteem ingericht en worden stapsgewijs alle CIBG-producten aan RijksDoc gekoppeld.

logo_CIBG_v2

Over het CIBG

Het CIBG verantwoordelijk voor alle zorggerelateerde registers, zoals het Donorregister en knooppunten zoals het BIG-register en de UZI-pas. Deze maken veilige digitale gegevensuitwisseling in de zorg mogelijk. Het CIBG telt een kleine vierhonderd medewerkers waarvan een groot deel zich bezighoudt met de verwerking van alle registeraanvragen.

Rijksdoc voor CIBG

De case in het kort

RijksDoc is een platform dat de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) als dienst aanbiedt aan ministeries en hun uitvoeringsorganisaties om digitale informatie op een gestructureerde wijze te archiveren. Met RijksDoc is het mogelijk om een duurzaam toegankelijk digitaal archief in te richten.

  • De Archiefwet verplicht overheden om informatie duurzaam toegankelijk te maken en te houden.

  • De informatiehuishouding bij het CIBG was niet op orde waardoor de uitvoeringsorganisatie niet voldeed aan de Archiefwet.

  • Met RijksDoc bood DICTU het CIBG een standaardoplossing voor een digitaal archief.

  • NLX Software was verantwoordelijk voor de technische implementatie en adviseerde over optimale inrichting van een digitaal archief.

Ik ben enorm onder de indruk van het realisatievermogen van het projectteam. Dit soort onderwerpen sleept vaak jaren voort binnen overheidsorganisaties, dat was ook het geval bij CIBG. Maar dit team heeft na de doorstart een aanpak gekozen die al een jaar later tot een mooi resultaat heeft geleid.

Britt van den Berg, CIO/Directeur Informatiemanagement van CIBG

nl_NL