Platforms

Enterprise content management (ECM): informatie opgeslagen op één centrale plek

NLX maakt het voor (overheids)organisaties mogelijk om op een eenvoudige, overzichtelijke en transparante manier data uit te wisselen. NLX biedt met haar producten meteen toegang tot informatie, werkprocessen, autorisatie en AI. Daarnaast kun je met onze tools snel en eenvoudig samenwerken. Organisaties zijn met NLX voorbereid op toekomstige digitale uitdagingen. Met Enterprise content management (ECM) speel je in op de digitale innovatie voor je organisatie. Voor een betere dienstverlening én een efficiënter werkproces.

Wat is ECM?

ECM maakt het voor organisaties eenvoudiger om versnipperde informatie uit e-mails, poststromen, samenwerkomgevingen en mediabestanden op één centrale plek op te slaan. Een ECM-systeem maakt documentbeheer eenvoudiger, zodat documenten tijdig en wetmatig worden gearchiveerd en vernietigd. Onze ECM/archiefproducten bieden de gewenste structuur voor de digitale informatiehuishouding van je organisatie.

Digitale transformatie: klaar voor de toekomst met ECM

ECM ondersteunt de digitale transformatie van je organisatie. Bedrijven zoals Bol.com, Marktplaats en Coolblue domineren hun markten, omdat zij een dienstverlening bieden die volledig aansluit bij de wensen van hun klanten. Ook andere bedrijven en overheidsorganisaties kunnen diensten op een gebruiksvriendelijke manier aanbieden aan bedrijven en burgers. De digitale transformatie van werkprocessen vereenvoudigt het vindbaar, doorzoekbaar of toegankelijk maken van informatie. Dit brengt verschillende voordelen met zich mee:
  • Service: meer gepersonaliseerde en proactieve digitale dienstverlening
  • Efficiëntie: snel signaleren en oplossen van fouten in een documentenstroom
  • Waarheidsvindingduurzaam toegankelijk maken van informatie, voor nu en later

Document Management Systeem (DMS): één digitaal dossier

Een Document Management Systeem (DMS) ordent en beheert alle informatie uit lopende projecten in een digitaal dossier: van creatie tot archivering. ECM maakt digitaal documentmanagement mogelijk. Met een DMS-systeem worden digitale dossiers automatisch aangemaakt en gevuld met de vereiste documenten. Onze XEDIT applicatie biedt een toegankelijke manier om in je browser documenten te bewerken. De app voorziet in automatisch versiebeheer, zodat alle gebruikers in de meest recente versie van documenten werken. Met de app XVIEW kun je de laatste versie van je document in je browser bekijken, een annotatie maken en vertrouwelijke informatie in documenten maskeren.

Content services platform (CSP): open en toegankelijk ECM-systeem

Een Content services platform (CSP) is een generiek contentplatform dat meerdere applicaties met elkaar kan verbinden voor de organisatiebrede samenwerking aan en de opslag en het beheer van documenten. Het is voor organisaties een eenvoudige en snelle manier om digitale technologie met de dagelijkse taken te vervlechten. Alle functionaliteiten van het ECM worden in het content services platform via XPROCESS geautomatiseerd. Onze zes standaard producten vereenvoudigen de integratie, het werkproces, en verminderen het risico op menselijke fouten en verlagen de kosten.

Data Governance: waarborg privacy en veiligheid data met ECM

Data Governance is een must om gevoelige gegevens te beveiligen. Een ECM-systeem ondersteunt privacy- en gegevensbeheer in je organisatie. Onze duurzame en toekomstbestendige applicaties maken het eenvoudig om de hele data governance-structuur in je organisatie vast te leggen. Met XPROCESS koppelen wij taakapplicaties, je klantenportaal of andere businessapplicaties aan het content services platform. Waarbij de app documenten automatisch in de juiste dossiers plaatst met de juiste rechten. Daarnaast organiseren we de informatie zo dat deze voldoet aan wet- en regelgeving.

Information Governance: ECM-systeem vereenvoudigt informatiebeheer

Information governance betreft de transparante werkwijze van een organisatie voor het ordenen, beheren maar ook vernietigen van informatie in overeenstemming met de Archiefwet. Overheidsorganisaties worstelen met de exponentiële datagroei en het naleven van de bijbehorende wettelijke regels voor archief-en informatiebeheer en daarom biedt een ECM-systeem uitkomst. In onze samenwerkingsomgeving XCOLLAB bieden wij een werkproces waarbij alle betrokken partijen die in de applicatie werken de juiste informatie ontvangen. Wij waarborgen met XCOLLAB de organisatie, archivering, beveiliging en toegankelijkheid van je data. Enterprise Content Management (ECM) maakt al je informatie toegankelijk én eenvoudig doorzoekbaar. Zo krijgen de juiste mensen direct toegang tot de juiste bestanden binnen je organisatie.
nl_NL