XEDEPOT

Eenvoudig overbrengen van informatie van Alfresco naar eDepot

Voldoe aan de archiefwetgeving en maak informatie duurzaam toegankelijk

XEDEPOT maakt het mogelijk om Alfresco op eenvoudige wijze te integreren met een archiefbewaarplaats zoals het eDepot van het Nationaal Archief. Hiervoor is de XEDEPOT-module volledig geïntegreerd in Alfresco.

Compliant

Duurzaam archiveren van informatie

Met XEDEPOT helpen wij overheidsorganisaties te voldoen aan de archiefwetgeving, door hun archief te koppelen aan een 'long term archive'. Informatie die hier naartoe wordt gebracht (de ‘blijvend bewaren stukken’) is van belang voor de eigen bedrijfsvoering, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch oogpunt.

  • Eenvoudig: Voldoe aan de Archiefwet met de XEDEPOT-module in Alfresco.

  • Beschikbaar: Maak informatie beschikbaar voor het publiek.

  • Efficiënt Snelle overdracht van documenten.

Toekomstbestendig

Zorgen voor een wendbare organisatie

XEDEPOT is ontwikkeld met het oog op veranderingen in de wetgeving en de markt en maakt je organisatie wendbaar voor nieuwe standaarden, informatiemodellen en regels. Ervaringen uit het daadwerkelijk overdragen van informatie zijn meegenomen in de module.

Metadata

Ondersteuning voor het nieuwe MDTO-model zodra deze definitief is vastgesteld.

Veelzijdig

XEDEPOT kan vele verschillende formaten ondersteunen, bijvoorbeeld ToPX.

Overdracht

XEDEPOT ondersteunt ook vervroegde overbrenging van documenten, wat de beheerlast van een organisatie verlaagt.

Met XEDEPOT beschik je over een volledig in Alfresco geïntegreerde oplossing.

Geïntegreerd

Archiefbeheer met controle op informatie

Met XEDEPOT beschik je over een volledig in Alfresco geïntegreerde oplossing. Deze maakt het archiefbeheerders eenvoudig om informatie in het juiste formaat, gecontroleerd op volledigheid, over te dragen naar het eDepot.

  • Governance: Volledig in Alfresco Governance Services geïntegreerde oplossing.

  • Betrouwbaar: Draag, gecontroleerd op volledigheid, informatie over naar het eDepot.

  • Gestroomlijnd Optimalisatie van de wettelijk verplichte overbrenging van informatie.

Duurzaam

Flexibel aan te passen op alle formaten

Specifiek gericht op de integratie met Alfresco is XEDEPOT als duurzame oplossing zeer flexibel opgezet. Daardoor kan het overdragen op basis van het ToPX-formaat, maar wanneer dit in de toekomst relevant zal zijn ook op basis van het MDTO (Metagegevens Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie) formaat.

  • Veelzijdig: De inrichting van XEDEPOT maakt werken met verschillende dataformaten eenvoudig mogelijk.

  • Configureerbaar: De module maakt gebruik van configureerbare templates voor metadatabestanden, gebaseerd op FTL.

  • Maatwerk: Templates zijn toepasbaar voor standaard- of eigen metadatamodellen, of bedrijfsspecifieke aanvullingen hierop.

nl_NL