Case

De integratie van zaak- en documentmanagement
binnen het RijksZaak platform van DICTU

Om het IT-landschap van Rijksoverheidsinstanties te versimpelen, ontwikkelde DICTU RijksZaak, een platform dat zaakgegevens, processen, dossiers en interactie in één systeem bundelt. NLX integreerde een systeem om case management en digitale dossier- en archiefvorming te waarborgen.

logo-dictu

RijksZaak is gebaseerd op Pega, een systeem voor zaakmanagement. Pega is echter minder geschikt als document managementsysteem (DMS). Omdat overheden moeten voldoen aan de Archiefwet, is het van cruciaal belang dat hun dossiers zich in goed geordende en toegankelijke staat bevinden. NLX biedt met XPROCESS dé oplossing om Alfresco, een systeem voor document-, dossier- en archiefbeheer, te combineren met het zaakmanagementsysteem van Pega.

Over DICTU

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grootste IT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. De dienstverlener richtte zich in eerste instantie op de ministeries van Economische Zaken (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en hun uitvoeringsorganisaties. Tegenwoordig stelt DICTU haar diensten ook beschikbaar voor de andere ministeries en hun uitvoeringsorganisaties.

Om het IT-landschap van Rijksoverheidsinstanties te versimpelen, ontwikkelde DICTU RijksZaak, een platform dat zaakgegevens, processen, dossiers en interactie in één systeem bundelt. NLX integreerde een systeem om case management en digitale dossier- en archiefvorming te waarborgen.

RijksZaak is gebaseerd op Pega, een systeem voor zaakmanagement. Pega is echter minder geschikt als document managementsysteem (DMS). Omdat overheden moeten voldoen aan de Archiefwet, is het van cruciaal belang dat hun dossiers zich in goed geordende en toegankelijke staat bevinden. NLX biedt met XPROCESS dé oplossing om Alfresco, een systeem voor document-, dossier- en archiefbeheer, te combineren met het zaakmanagementsysteem van Pega.

logo-dictu

Over DICTU

Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is een van de grootste IT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. De dienstverlener richtte zich in eerste instantie op de ministeries van Economische Zaken (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en hun uitvoeringsorganisaties. Tegenwoordig stelt DICTU haar diensten ook beschikbaar voor de andere ministeries en hun uitvoeringsorganisaties.

XPROCESS VOOR DICTU

De case in het kort

RijksZaak maakt het mogelijk om een procesflow in te richten rondom één centrale zaak, bijvoorbeeld een vergunningsaanvraag. Met als voordeel dat alle informatie over de behandeling van een zaak gekoppeld en voor alle betrokkenen toegankelijk is.

  • De Archiefwet verplicht overheden op een veilige manier archieven bij te houden.

  • RijksZaak biedt een standaardplatform voor taakapplicaties binnen de overheid.

  • Rijkszaak draait op Pega, een systeem gericht op zaakmanagement, en Alfresco gericht op document-, dossier- en archiefbeheer.

  • XPROCESS biedt de oplossing om Alfresco, te integreren met Pega.

  • Overheden kunnen snel en gemakkelijk processen configureren, waarbij Alfresco de digitale archivering automatisch waarborgt.

Omdat overheden moeten voldoen aan de Archiefwet, is het van cruciaal belang dat hun dossiers zich in goed geordende en toegankelijke staat bevinden. Het digitale archiefbeheer moest dus op een andere manier plaatsvinden. Daar heeft NLX ons verder mee geholpen.

Erik Bosveld, programmamanager RijkZaak bij DICTU

nl_NL